Emulsja gruntująca SILNIE PENETRUJĄCA Ceral

Właściwości:

Emulsja gruntująca SILNIE PENETRUJĄCA Ceral przeznaczona jest do gruntowania i wzmacniania porowatych oraz chłonnych podłoży betonowych, płyt cementowych, tynków cementowych, wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, jastrychów pod posadzki samopoziomujące oraz do farb, klejów, tynków i mas szpachlowych. Emulsja gruntująca SILNIE PENETRUJĄCA Ceral to środek, który doskonale przygotowuje niestabilne podłoże do takich prac jak: szpachlowanie, tynkowanie, zakładanie glazury i terakoty, wykonywanie posadzek itp. Można go stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Jest niepalną substancją, która po wyschnięciu tworzy bezbarwną powłokę paroprzepuszczalną.

Sposób użycia:

Podłoże do gruntowania powinno być suche i czyste, dlatego przed przystąpieniem do gruntowania należy usunąć warstwy zwietrzałe o złej przyczepności (takie jak: kurz, tłuszcz i stare powłoki farb ). Emulsja gruntująca SILNIE PENETRUJĄCA Ceral jest środkiem gotowym do bezpośredniego użycia, dlatego nie należy jej rozcieńczać, ani łączyć z innymi preparatami. Należy nanieść odpowiednią ilość emulsji gruntującej wałkiem albo pędzlem na powierzchnię ścian lub podłóg. Powierzchnie o dużej chłonności pokryć dwukrotnie warstwą  gruntu.

Dane techniczne:
Zużycie ok. 0,5÷1  l/m² podłoża
Gęstość objętościowa (g/cm³) 1 g/cm³
Temperatura podłoża i otoczenia podczas wykonywania prac
od +5°C do +25°C
PH 7
Przechowywanie 12 miesięcy w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu
Wielkość opakowania 1 l, 5 l

Do pobrania:

Atest higieniczny

Wyrób objęty Krajową Deklaracją Zgodności nr 8 wystawioną 13.10.2008.
Wyrób spełnia wymogi Polskiej Normy PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania
Wyrób posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.
Data produkcji jest numerem partii.