Farba SILIKATOWO – DWUKRZEMIANOWA Ceral

Zastosowanie:

Farba matowa SILIKATOWO-DWUKRZEMIANOWA Ceral  wyprodukowana jest na bazie potasowego szkła wodnego i starannie dobranych wypełniaczach kwarcowych, co nadaje farbie pełen charakter krzemianowy. Zawiera środki hydrofobizujące, które nadają farbie wczesną odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. Charakteryzuje się wysoką  paroprzepuszczalnością, niską nasiąkliwością i odpornością na zabrudzenia. Zalecana jest do stosowania w systemie dociepleń na wełnie mineralnej oraz do renowacji zabytków. Produkowana jest w kolorze białym lub na zamówienie wg wzornika Ceral. Farba tworzy delikatną fakturę, która ukrywa niewielkie wady podłoża.

Przygotowanie podłoża i sposób użycia:

Podłoże musi być nośne, czyste, suche, wolne od tłuszczu i kurzu. Powierzchnia pod malowanie powinna być oczyszczona i naprawiona, bez rys, wstępnie umyta wodą, o ile jest bardzo chłonna powinna być zagruntowana emulsją gruntującą SILNIE PENETRUJĄCĄ Ceral i gruntem SILIKATOWO-DWUKRZEMIANOWYM Ceral. Farby nie należy nakładać na powierzchnie świeżo wykonane: na tynkach cementowo-wapiennych, cementowych i betonowych nie wcześniej niż po 28 dniach, na tynkach mineralnych nie wcześniej niż po 7 dniach, na tynkach gipsowych nie wcześniej niż po 14 dniach (przy wilgotności powierzchni podłoża nie większej niż 1 %). Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Przy nakładaniu pierwszej warstwy farby można ją rozcieńczyć 10 % ilością wody bądź gruntu SILIKATOWEGO Ceral. Drugą warstwę nakładać bez rozcieńczenia. Farbę można nakładać wałkiem, pędzlem malarskim i natryskiem na podłoża w temp. od +5ºC do +25ºC. W trakcie malowania i schnięcia farby chronić ją przed zbytnim nasłonecznieniem, wiatrem i deszczem przy pomocy siatek osłonowych. Kolejne warstwy farby zaleca się nakładać nie wcześniej niż po upływie 4 godzin. W celu uniknięcia różnic odcieni farby na elewacji zaleca się malować z jednej dostawy farby bez przerwy, a w innym przypadku zakończyć malowanie na obrzeżu elewacji budynku.

Dane techniczne:
Wydajność 7 m²/l
Czas wiązania 12 godz.
Stan powierzchniowo-suchy po 3 godz. nie wchłania kurzu
Czas kolejnych operacji po 6 godz.
Rozcieńczanie maks. 5 % wodą dla drugiej warstwy
Temperatura wykonywania prac od +8°C do + 25ºC
Gęstość objętościowa ok. 1,4 g/cm²
Połysk G G3 - mat
Grubość powłoki E E3 – 100 <E< 200 µm
Wielkość ziarna S S1 – drobne < 100 µm
Współczynnik przenikania pary wodnej V średni   15 >V1> 150 g/m2d
Przepuszczalność wody W mała     W3 < 0,1 kg/m2h0,5
Czas przechowywania 12 miesięcy w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu
Opakowanie 5l , 10l (paleta 10litrów – 44 szt.)

Do pobrania:

Atest higieniczny

Wyrób objęty Krajową Deklaracją Zgodności nr 44 wystawioną 4.06.2012.
Wyrób spełnia wymogi Polskiej Normy PN-C-81913:1998 oraz PN-EN 1062-1:2005.
Wyrób posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.
Data produkcji jest numerem partii.