Gips budowlany

Zastosowanie:

Gips budowlany przeznaczony jest do produkcji prefabrykatów gipsowych, jako spoiwo do zapraw tynkarskich, do prac renowacyjnych i wykończeniowych wewnątrz pomieszczeń, likwidacji ubytków i spękań oraz do montażu instalacji elektrycznych i listew tynkarskich.

Przygotowanie zaczynu:

Gips budowlany należy wsypać równomiernie do wody (na 1 kg gipsu użyć ok. 0,6 l wody), a następnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie. Zaczyn powinno się zużyć w stanie plastycznym w czasie nie dłuższym niż 10 min. Niezużyty zaczyn po rozpoczęciu wiązania nie nadaje się do powtórnego zarobienia z wodą i trzeba go wyrzucić, ponieważ skraca czas wiązania następnego zaczynu.

Dane techniczne:
Gęstość nasypowa ok. 0,9 g/m³
Wytrzymałość na zginanie ≥ 3 MPa
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 10 MPa
Przyczepność do podłoża ≥ 0,4 MPa
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do + 25°C
Czas obróbki maksymalnej ok. 5÷10 min. od zarobienia zaprawy wodą
Klasa reakcji na ogień A1
Czas przechowywania 6 miesięcy w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu
Wielkość opakowania 5 kg, 20 kg

Do pobrania:

Atest higieniczny Karta charakterystyki

Wyrób objęty Krajową Deklaracją Zgodności nr 9/1 wystawioną dnia 04.05.2009.
Wyrób spełnia wymogi Polskiej Normy PN-EN-13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.
Wyrób posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.
Data produkcji jest numerem partii.