Gips szpachlowy

Zastosowanie i przygotowanie podłoża:

Gips szpachlowy jest spoiwem gipsowym o bardzo dobrej przyczepności do podłoża, wysoce elastyczny i plastyczny. Należy go stosować do szpachlowania wstępnego i właściwego powierzchni gipsowych , betonowych ,tynków cementowych i cementowo-wapiennych, betonu komórkowego, ścian działowych z płyt Pro-Monta i płyt kartonowo-gipsowych. Podłoże musi być stabilne, czyste, wolne od kurzu i brudu oraz resztek powłok malarskich.   

Podłoże betonowe musi być zagruntowane gruntem podkładowym KOTAKTOWYM AKRYLOWYM  Ceral, a silnie chłonne emulsją gruntującą SILNIE PENETRUJĄCĄ Ceral. Szpachlowanie tynków cementowych, cementowo-wapiennych, powierzchni betonowych (przynajmniej po 28, a najlepiej po 40 dniach od ich wykonania) może odbywać się bez gruntowania podłoża. Na podłożach cementowych „świeżych” bez gruntowania może wystąpić zjawisko pękania warstwy zaszpachlowanej. Nie należy używać gipsu na powierzchnie metalowe, szkło, tworzywa sztuczne, na podłoża zawilgocone, pomalowane farbami wapiennymi i kredowymi. Gips szpachlowy znajduje zastosowanie w pracach wykończeniowych i pozwala doprowadzić ściany do idealnej gładkości przed malowaniem.

Przygotowanie masy szpachlowej i szpachlowanie:

Wsypać masę szpachlową do czystej i chłodnej wody w proporcji ok. 6,5 l wody  na 10 kg suchej zaprawy i wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła do jednolitej konsystencji pozbawionej zbryleń. Zaprawa nadaje się do użycia po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez ok. 1,5 h. Gips szpachlowy należy rozprowadzić równomiernie metalową pacą silnie dociskając zaczyn do podłoża, a następnie wygładzić. Po wyschnięciu zaszpachlowane miejsca, w których nie uzyskano wymaganych gładzi należy wyszlifować. Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się szpachlowanie powinna wynosić nie mniej niż 50C. Zaleca się wentylowanie lub wietrzenie pomieszczeń.

Dane techniczne:
Proporcja mieszania 6,5  l wody na 10 kg suchej masy
Gęstość nasypowa ok. 1,0 g/m³
Wytrzymałość na zginanie ≥ 1,5 MPa
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 3,5 MPa
Temperatura podłoża i otoczenia +5°C do+25°C
Przyczepność do podłoża ≥ 0,5 MPa
Czas gotowości do pracy ok. 1,5 godz.
Zużycie 2÷4 kg /m² powierzchni przy grubości warstwy 2-4mm
Klasa reakcji na ogień A1
Czas przechowywania 6 miesięcy w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu
Wielkość opakowania 2 kg, 5 kg, 15 kg, 25 kg

Do pobrania:

Atest higieniczny Karta charakterystyki

Wyrób objęty Krajową Deklaracją Zgodności nr 1/2 wystawiona dnia 15.09.2010.
Wyrób spełnia wymogi Polskiej Normy PN-EN-13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.
Wyrób posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.
Data produkcji jest numerem partii.