Gips szpachlowy EXTRA BIAŁY

Zastosowanie i przygotowanie podłoża:

Gips szpachlowy EXTRA BIAŁY jest masą wykończeniową do uzyskania szczególnie białych, gładkich i równych powierzchni o wysokiej jakości. Ma on bardzo dobrą przyczepność do podłoża, jest elastyczny i plastyczny. Podłoże musi być czyste, stabilne, wolne od kurzu i brudu. Podłoża betonowe muszą być bezwzględnie zagruntowane gruntem podkładowym KOTAKTOWYM AKRYLOWYM  Ceral, a silnie chłonne emulsją gruntującą SILNIE PENETRUJĄCĄ Ceral. Nie należy używać gipsu na powierzchnie metalowe, szkło, tworzywa sztuczne, na podłoża zawilgocone, pomalowane farbami wapiennymi i kredowymi. Gips szpachlowy EXTRA BIAŁY znajduje zastosowanie w pracach wykończeniowych, pozwala doprowadzić ściany do idealnej gładkości przed malowaniem. W przypadku zamiaru stosowania innych środków gruntujących, należy skontaktować się uprzednio z producentem zaprawy.

Przygotowanie masy szpachlowej i szpachlowanie:

Wsypać masę szpachlową do czystej i chłodnej wody w proporcji 6,5 l na 10 kg suchej zaprawy, a następnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła do jednolitej konsystencji pozbawionej zbryleń. Masę szpachlową należy zużyć w czasie 1,5 godziny od jej zarobienia. W celu uzyskania lepszej jakości powierzchni można wykonać drugie szpachlowanie. Temperatura pomieszczeń, w których wykonuje się szpachlowanie powinna wynosić minimum 5°C. Zaleca się wentylowanie lub wietrzenie pomieszczeń.

Dane techniczne:
Proporcja mieszania 6,5  l wody na 10 kg suchej masy
Gęstość nasypowa ok. 1 g/m³
Wytrzymałość na zginanie ≥ 1,5 MPa
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 3,5 MPa
Przyczepność do podłoża ≥ 0,5 MPa
Czas gotowości do pracy ok. 1,5 godz.
Zużycie 2÷4 kg /m² powierzchni przy grubości warstwy 2÷4 mm
Klasa reakcji na ogień A1
Czas przechowywania 6 miesięcy w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu
Wielkość opakowania 25 kg

Do pobrania:

Atest higieniczny Karta charakterystyki

Wyrób objęty Krajową Deklaracją Zgodności nr 4/1 wystawioną dnia 10.08.2011.
Wyrób spełnia wymogi Polskiej Normy PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.
Wyrób posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.
Data produkcji jest numerem partii.