Gipsowa zaprawa tynkarska AKORD do ręcznego nakładania

Zastosowanie i przygotowanie podłoża:

Gipsowa zaprawa tynkarska AKORD do ręcznego nakładania jest tynkiem do stosowania wewnętrznego, do tynkowania ścian i sufitów oraz do nakładania jednowarstwowego. Przy nakładaniu dwuwarstwowym pierwszą warstwę po lekkim stwardnieniu należy „zaczesać w jodełkę”, a po pełnym stwardnieniu można nałożyć drugą warstwę. Podłoże musi być czyste, wolne od kurzu i brudu, chropowate bądź z uprzednio wykonaną „ostrą obrzutką”. Nie należy tynkować zaprawą po podłożach mokrych i zamarzniętych. Przed tynkowaniem na podłożach betonowych należy bezwzględnie zagruntować podłoże gruntem podkładowym KOTAKTOWYM AKRYLOWYM  Ceral, a na podłożach chłonnych emulsją gruntującą SILNIE PENETRUJĄCĄ Ceral. W przypadku stosowania  innych środków gruntujących należy skontaktować się uprzednio z producentem zaprawy.

Przygotowanie zaprawy tynkarskiej i tynkowanie:

Wsypać masę szpachlową do czystej i chłodnej wody w proporcji 6,5 l na 10 kg suchej zaprawy, a następnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła do jednolitej konsystencji pozbawionej zbryleń. W ciągu 1 godz. od wymieszania zaprawy należy ją nałożyć i wyrównać. Po związaniu powierzchni (po naciśnięciu powierzchni tynku palcem następuje nieznaczne wgłębienie) należy podłoże zwilżyć wodą i filcować pacą z gąbką do filcowania, a następnie wygładzić pacą metalową .

Dane techniczne:
Gęstość nasypowa ok. 0,9 g/m³
Wytrzymałość na zginanie ≥ 1 MPa
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 2,5 MPa
Temperatura pracy +5°C do + 25°C
Przyczepność do podłoża ≥ 0,6 MPa
Przyczepność ≥ 0,3 MPa
Czas gotowości do użycia ok. 1 godz. od zarobienia zaprawy wodą
Zużycie 9÷10 kg/m² przy grubości warstwy 10 mm
Klasa reakcji na ogień A1
Czas przechowywania 6 miesięcy w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu
Wielkość opakowania 25 kg

Do pobrania:

Atest higieniczny Karta charakterystyki

Wyrób objęty Krajową Deklaracją Zgodności nr 6 wystawioną dnia 04.02.2005.
Wyrób spełnia wymogi Polskiej Normy PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.
Wyrób posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.
Data produkcji jest numerem partii.