Gładź szpachlowa AKORD BIAŁA

Zastosowanie i przygotowanie podłoża:

Gładź szpachlowa AKORD BIAŁA jest białą masą szpachlową do uzyskiwania białych, gładkich i równych powierzchni o bardzo dobrej przyczepności do podłoża. Jest wysoce elastyczna i plastyczna. Przeznaczona jest do szpachlowania wstępnego i właściwego powierzchni gipsowych, tynków cementowych i cementowo wapiennych, betonowych, betonu komórkowego, płyt gipsowo-kartonowych i ścian działowych z płyt Pro-Monta. Podłoże musi być stabilne, czyste, wolne od kurzu, brudu i resztek powłok malarskich. Podłoże betonowe należy zagruntować gruntem podkładowym KONTAKTOWYM AKRYLOWYM Ceral, a silnie chłonne emulsją gruntującą SILNIE PENETRUJĄCĄ Ceral. Szpachlowanie tynków cementowych, cementowo-wapiennych i powierzchni betonowych (przynajmniej po 28, a najlepiej po 40 dniach od ich wykonania) może odbywać się bez gruntowania podłoża. Na podłożach cementowych „świeżych” nie stosując gruntowania może wystąpić zjawisko pękania warstwy zaszpachlowanej. Gładzi nie należy stosować na powierzchnie metalowe, szkło, tworzywa sztuczne, na podłoża zawilgocone oraz pomalowane farbami wapiennymi i kredowymi. Gładź szpachlowa AKORD BIAŁA ma zastosowanie w pracach wykończeniowych, a jej zastosowanie pozwala doprowadzić ściany do idealnej gładkości przed malowaniem.

Przygotowanie masy szpachlowej i szpachlowanie:

Wsypać masę szpachlową do czystej i chłodnej wody w proporcji ok. 6,5 l wody  na 10 kg suchej zaprawy i wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła do uzyskania jednolitej konsystencji pozbawionej zbryleń. Po wymieszaniu szpachlowane powierzchnie zachowują swoje właściwości przez ok. 1,5 h. Gładź szpachlową należy rozprowadzić równomiernie metalową pacą silnie dociskając do podłoża, a następnie ją wygładzić. Po wyschnięciu zaszpachlowane miejsca, w których nie uzyskano wymaganych gładzi należy wyszlifować. Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się szpachlowanie powinna wynosić nie mniej niż 50C. Dodatkowo zaleca się wentylowanie lub wietrzenie pomieszczeń.

Dane techniczne:
Proporcja mieszania 6,5  l wody na 10 kg suchej masy
Gęstość nasypowa ok. 1,0 g/m³
Wytrzymałość na zginanie ≥ 1,5 MPa
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 3,5 MPa
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do+25°C
Przyczepność do podłoża ≥ 0,5 MPa
Czas gotowości do pracy ok. 1,5 godz.
Zużycie 2÷4 kg /m² powierzchni przy grubości warstwy 2÷4mm
Klasa reakcji na ogień A1
Czas przechowywania 6 miesięcy w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu
Wielkość opakowania 25 kg

Do pobrania:

Atest higieniczny Karta charakterystyki

Wyrób objęty Krajową Deklaracją Zgodności nr 2/2 wystawioną dnia 20.05.2010.
Wyrób spełnia wymogi Polskiej Normy PN-EN 13279-1:2007.
Wyrób posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.
Data produkcji jest numerem partii.