Gładź tynkowa HYDROFOBOWA BIAŁA z włóknami celulozowymi

Właściwości:

Biała, uniwersalna szpachlówka cementowa wyprodukowana na bazie białego cementu, żywicy silikonowej, kruszyw mineralnych, dodatków wspomagających reologię i przyczepność. Zawiera dodatek włókien celulozowych. Przeznaczona jest do gładkiego wykańczania murów betonowych, tynków cementowych i cementowo-wapiennych, cegieł, wnęk okiennych itp. Posiada właściwości hydrofobowe. Wyrób jest mrozo i wodoodporny, paroprzepuszczalny i wysoce elastyczny. Przeznaczona jest do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, a szczególnie do stosowania w pomieszczeniach o dużej wilgotności np. łazienki, chłodnie, sauny, a także jest doskonałym podkładem pod farby emulsyjne, akrylowe, silikatowe, silikonowe, silikatowo-silikonowe i mineralne.

Przygotowanie podłoża i produktu:

Podłoże pod gładź powinno być trwałe, nośne, wolne od brudu i kurzu, tłuszczów, smaru, środków antyadhezyjnych i starych farb. Podłoża silnie i średnio nasiąkliwe należy zagruntować emulsją gruntującą SILNIE PENETRUJĄCĄ Ceral. Zawartość opakowania wsypać do naczynia z chłodną wodą w proporcji 3,5 litra wody na 10 kg produktu i odczekać ok. 3 minut, a następnie dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej masy. Zaprawa jest gotowa do użycia w ciągu 2 godz.  Zaprawę należy nanosić na powierzchnię używając czystych narzędzi ze stali nierdzewnej.

Sposób użycia:

Zaprawę należy nakładać równomiernie stalową pacą i w miarę postępu prac należy ją wygładzać. Powierzchnię szpachlowaną doprowadza się do gładkości poprzez tzw. „wodowanie”  w końcowym etapie wiązania zaprawy (lekkie wciśnięcie kciuka na powierzchni). Należy skropić powierzchnię wodą przy pomocy pędzla ławkowca i po wystąpieniu mleczka na powierzchni ściągnąć na ostro metalową pacą. Jeżeli nie jest wymagana idealnie gładka powierzchnia to wystarczy po wyschnięciu zaprawy przetrzeć nierówności papierem ściernym. Wyszpachlowaną powierzchnię po związaniu i wyschnięciu tynku (nie wcześniej niż po 48 godz.) należy zagruntować gruntem pod farby, a następnie pomalować farbą budowlaną, fasadową ,silikatową, silikatowo-silikonową albo mineralną.

Uwaga:

Produkt zawiera składniki alkaliczne, dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy kontakcie wyrobu ze skórą i oczami. W przypadku zabrudzenia oczu zaprawą przemyć je czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.

Dane techniczne:
Proporcja mieszania 3÷3,5 l wody na 10 kg suchej zaprawy
Czas otwarcia nie mniej niż 2 godz.
Wydajność 1,5÷2 kg przy 1 mm grubości warstwy gładzi
Gęstość nasypowa 1,8 g/cm³
Temperatura pracy od +5 °C do +25°C
Przyczepność do podłoża ≥ 0,5 MPa
Absorpcja wody W2 C≤0,2 kg/m2·min0,5
Czas przechowywania 6 miesięcy w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu
Wielkość opakowania 25 kg
Klasa reakcji na ogień A1

Wyrób objęty Krajową Deklaracją Zgodności nr 38 wystawioną 16.03.2012.
Wyrób spełnia wymogi Polskiej normy PN-EN 998-1.
Wyrób posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.
Data produkcji jest numerem partii.