Grunt podkładowy KOTAKTOWY AKRYLOWY Ceral

Zastosowanie i właściwości:

Grunt podkładowy KOTAKTOWY AKRYLOWY Ceral przeznaczony jest pod tynki cementowe, gipsowe, mineralne, akrylowe i mozaikowe. Wyprodukowany na bazie dyspersji akrylowej. Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża poprzez wytworzenie na powierzchni folii akrylowej, która umożliwia równomierne wiązanie i wysychanie wypraw tynkarskich. Zawiera gruboziarnisty piasek kwarcowy umożliwiający po związaniu żywicy powstanie warstwy szczepnej na podłożach niechłonnych i gładkich: gładkie podłoża betonowe, podłoża wymalowane farbą olejną itp. Możliwe jest barwienie gruntu pod kolor masy tynkarskiej lub mozaikowej.

Sposób użycia:

Grunt należy nanosić na podłoże przy pomocy pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Wystarczające jest jednokrotne pokrycie podłoża gruntem. Grunt wysycha w zależności od temperatury i wilgotności podłoża oraz otoczenia od 12 do 24 godz. Właściwą oznaką związania gruntu jest nieosypywanie się kwarcu naniesionego wraz z gruntem. Aplikowanie kolejnych produktów po zagruntowanej powierzchni należy wykonywać dopiero po czasie pełnego związania gruntu kontaktowego.

Dane techniczne:
Zużycie ok. 0,25÷0,3 kg/m² podłoża
Gęstość objętościowa (g/cm³) 1,55 ± 10%
Temperatura podłoża i otoczenia podczas wykonywania prac
od +5°C do +25°C
PH 10
Przechowywanie 12 miesięcy w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu
Wielkość opakowania 8 kg, 16 kg

Do pobrania:

Atest higieniczny

Wyrób objęty Krajową Deklaracją Zgodności nr 24/1 wystawioną 13.10.2010.
Wyrób spełnia wymogi Polskiej Normy PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania.
Aprobata Techniczna ITB AT -15-3129/2012
Aprobata Techniczna ITB AT -15-6518/2011
Wyrób posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.
Data produkcji jest numerem partii.