Klej gipsowy G-K

Zastosowanie:

Klej gipsowy G-K wykorzystuje się do klejenia płyt gipsowo-kartonowych na podłoża betonowe i ceramiczne wewnątrz budynków. Klej charakteryzuje się dobrą przyczepnością  oraz łatwością użycia. Może być również stosowany do klejenia gipsowych płyt Pro-Monta, cegieł i pustaków ceramicznych, bloczków wapienno-piaskowych, bloczków betonowych i komórkowych w pomieszczeniach zamkniętych. Podłoże musi być stabilne, czyste, wolne od kurzu i brudu oraz resztek powłok malarskich. Powierzchnia klejenia musi być chłonna.  Podłoża o niestabilnej strukturze należy przed klejeniem zagruntować odpowiednim  środkiem gruntującym. Klejenie na tynkach cementowych, cementowo-wapiennych po powierzchniach betonowych (przynajmniej po 28 dniach, a najlepiej po 40 dniach od ich wykonania) może odbywać się bez gruntowania podłoża. Nie należy używać gipsu na powierzchnie metalowe, szkło, tworzywa sztuczne, na podłoża zawilgocone, pomalowane farbami wapiennymi i kredowymi.

Przygotowanie zaprawy gipsowej do klejenia :

Klej gipsowy G-K wsypać  do naczynia z chłodną wodą w proporcji 10 kg kleju na 6 litrów wody i wymieszać ręcznie lub przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła do jednolitej konsystencji pozbawionej zbryleń. Minimalna grubość nałożonej masy gipsowej na płytę kartonową  powinna wynosić 1,5 cm. Przytwierdzenie płyt i wyrównanie powinno nastąpić najpóźniej 10 minut od nałożenia zaprawy gipsowej. Czas przerobu po zarobieniu zaprawy wodą wynosi ok. 45 min. Naczynia i narzędzia użyte do wykonania zaprawy muszą być czyste, ponieważ resztki związanego kleju gipsowego mogą skrócić czas wiązania i przerobu kleju.

Dane techniczne:
Gęstość nasypowa ok. 0,9 g/m³
Wytrzymałość na zginanie ≥ 2 MPa
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 6 MPa
Przyczepność do podłoża ≥ 0,6 MPa
Przyczepność do płyt G-K ≥ 0,3 MPa
Czas gotowości do użycia ok. 45 min. od zarobienia zaprawy wodą
Zużycie 3,0÷5,0 kg/m²
Klasa reakcji na ogień A1
Czas przechowywania 6 miesięcy w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu
Wielkość opakowania 25 kg

Do pobrania:

Atest higieniczny Karta charakterystyki

Wyrób objęty Krajową Deklaracją Zgodności nr 3/2 wystawioną dnia 20.05.2010.
Wyrób spełnia wymogi Polskiej Normy PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do płyt. zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych.
Wyrób posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.
Data produkcji jest numerem partii.