Grunt AKRYLOWY DO WNĘTRZ Ceral pod farby akrylowe do wnętrz

Zastosowanie:

Grunt AKRYLOWY DO WNĘTRZ Ceral pod farby akrylowe do wnętrz produkowany jest na bazie dyspersji akrylowej. Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża. Po wyschnięciu jest bezbarwny. Ułatwia wykonanie powłok malarskich, zwiększa przyczepność do podłoża, a dodatkowo zmniejsza zużycie farby. Przeznaczony jest do stosowania wewnątrz  budynków, a także do rozcieńczania farb AKRYLOWYCH do wnętrz Ceral.

Przygotowanie podłoża i sposób użycia:

Podłoże musi być nośne, związane, suche, wolne od pyłu, brudu i oleju, bez wykwitów solnych i uprzednio zagruntowane, co najmniej 24 godz. przed nakładaniem farby. Przed użyciem wymieszać zawartość opakowania i nie rozcieńczać wodą, ani nie mieszać z innymi materiałami. Grunt nanosić na podłoże przy pomocy pędzla, wałka lub metodą natryskową. Podłoże silnie chłonne należy zagruntować uprzednio emulsją gruntującą SILNIE PENETRUJĄCĄ Ceral, a następnie gruntem AKRYLOWYM DO WNĘTRZ Ceral. Drugą warstwę należy nanosić po wyschnięciu pierwszej, wtedy  kiedy powierzchnia gruntowana nie błyszczy się i wygląda na suchą. Nie wolno prowadzić prac w czasie opadów atmosferycznych, przy silnym wietrze i przy dużym nasłonecznieniu elewacji. Świeżo wykonane powłoki należy chronić przed deszczem, mrozem i szybkim wysychaniem do czasu zupełnego wyschnięcia za pomocą siatek osłonowych.

Dane techniczne:
Wydajność 0,05÷0,3 l/m² (w zależności od chłonności podłoża)
Temperatura pracy od +5°C do +25°C
Czas schnięcia 2÷4 godz.
Nanoszenie powłok malarskich po 24 godz.
Czas przechowywania 12 miesięcy w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu
Wielkość opakowania 1 l, 5 l

Do pobrania:

Atest higieniczny

Wyrób objęty Krajową Deklaracją Zgodności nr 51 wystawioną dnia 20.11.2012.
Wyrób spełnia wymogi Polskiej Normy PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania..   
Wyrób posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.
Data produkcji jest numerem partii.