Grunt LATEKSOWY Ceral pod farby lateksowe do wnętrz

Zastosowanie:

Grunt LATEKSOWY Ceral pod farby lateksowe do wnętrz przeznaczony jest do wykonywania warstw szczepnych oraz jako dodatek ulepszający do mineralnych zapraw budowlanych. Produkowany jest  na bazie koncentratu dyspersji akrylowej. Nadaje się jako dodatek do mineralnych zapraw budowlanych w celu poprawy ich elastyczności, wodoodporności i zwiększenia odporności na ścieranie. Do stosowania wewnątrz budynków. Podkład pod farby lateksowe może być również stosowany po rozcieńczaniu wodą  jako grunt AKRYLOWY pod farby akrylowe elewacyjne albo jako grunt szczepny. Przy używaniu gruntu jako podkładu pod farby LATEKSOWE Ceral nie należy go rozcieńczać.

Przygotowanie podłoża i sposób użycia:

Przed użyciem należy kilkakrotnie wstrząsnąć zawartość opakowania w celu wymieszania. Przy zastosowaniu jako środek uelastyczniający dla zapraw:

Przeznaczenie do stosowania Proporcja rozcieńczania z wodą
Ceral styro jako zaprawa do wtapiania siatki w systemie dociepleń na styropianie grunt do wody 1:2 (na 10 kg zaprawy 1 litr gruntu lateksowego i 2 litry wody)
Ceral jako klej elastyczny do klejenia płytek gresowych grunt do wody 1:2 (na 10 kg zaprawy 1 litr gruntu lateksowego i 2 litry wody)
Dodatek do posadzki cementowej w zależności
od grubości warstwy w celu zwiększenia jej elastyczności, a szczególnie na ogrzewania podłogowe:
0÷10mm
10÷30mm
30÷50m
.
.
.
.
grunt do wody 1:2
grunt do wody 1:4
grunt do wody 1:6
Dodatek do zapraw narażonych na ścieranie grunt do wody 1:1
Grunt szczepny albo grunt pod farby fasadowe grunt do wody 1:1
Grunt pod farby lateksowe bez rozcieńczeń

W celu uzyskania z Ceral styro oraz z produktu Ceral zaprawy klejącej i elastycznej należy wlać do czystego naczynia 1 litr gruntu lateksowego i 2,0÷2,5 litra wody (ewentualne większe rozcieńczenie wodą gruntu  spowoduje zmniejszenie zawartości żywicy w produkcie i jego niepełną wartość techniczną), wsypać 10 kg wybranej suchej zaprawy, a po odczekaniu 3 min. należy ją wymieszać i przystąpić do pracy. W celu uzyskania z zaprawy cementowej Ceral zaprawy elastycznej należy rozcieńczyć grunt lateksowy z wodą w zależności od grubości warstwy posadzki.  Poprawienie elastyczności zaprawy cementowej Ceral jest szczególnie zalecane przy stosowaniu jej pod ogrzewania podłogowe. Do innych zapraw w celu uelastycznienia bądź poprawienia ich ścieralności należy rozcieńczyć grunt lateksowy z wodą w proporcji 1:2 i stosować jako wodę zarobową. Do stosowania jako podkład pod farby AKRYLOWE elewacyjne należy rozcieńczyć go z wodą w proporcji 1:1. Przy stosowaniu gruntu jako dodatku do wody zarobowej do zaprawy, postępujemy dalej z wyrobem standardowym zgodnie z opisem dla wyrobu elastycznego. Zostanie on przez dodatek lateksu ulepszony i nabierze cech wyrobu elastycznego. Przy stosowaniu gruntu jako podkład gruntujący pod farby AKRYLOWE elewacyjne albo grunt szczepny  należy postępować analogicznie odnośnie wymagań do podłoża, jak i innych warunków użytkowania, tak jak dla gruntu AKRYLOWEGO Ceral pod farby akrylowe elewacyjne. Grunt lateksowy można też stosować jako dodatek do wody zarobowej do wszystkich innych zapraw budowlanych cementowych  i gipsowych w celu ich ulepszenia, poprawienia wodoodporności, elastyczności i twardości zaprawy.

Dane techniczne:
Wydajność 0,1÷0,5 l/m² (w zależności od chłonności podłoża)
Temperatura pracy od +5°C do +25°C
Czas wysychania powłoki 2÷4 godz.
Gęstość objętościowa ok. 1,1 g/m³.
Kolor po wyschnięciu bezbarwny
Proporcje rozcieńczania wody wg tabeli stosowania
Czas przechowywania 12 miesięcy w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu
Wielkość opakowania 5 l

Wyrób objęty Krajową Deklaracją Zgodności nr 47 wystawioną dnia 21.03.2012.
Wyrób spełnia wymogi Polskiej Normy PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania.
Wyrób posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.
Data produkcji jest numerem partii.