Grunt KONTAKTOWY SILIKATOWO – SILIKONOWY  Ceral

Zastosowanie:

Grunt KONTAKTOWY SILIKATOWO – SILIKONOWY Ceral przeznaczony jest pod tynki silikatowo-silikonowe i inne zaprawy budowlane oraz na podłoża mało przyczepne. Wyprodukowany na bazie emulsji silikonowej i potasowego szkła wodnego. Grunt wyrównuje chłonność podłoża i zapewnia właściwą przyczepność tynku i zaprawy budowlanej. Przeznaczony jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Sposób użycia:

Podłoże musi być nośne, związane, wolne od pyłu, brudu i oleju, resztek farb, bez rys i wykwitów solnych. Zanieczyszczone powierzchnie przed nałożeniem środka gruntującego oczyścić i naprawić. Zaprawa w naprawianych miejscach musi być związana i wyschnięta. Powierzchnie bardzo chłonne powinny być uprzednio zagruntowane gruntem podkładowym KOTAKTOWYM AKRYLOWYM Ceral. Ze względu na ziarna kwarcu które są składnikiem gruntu, aby wykluczyć sedymentację zaleca się przed jego użyciem wymieszać zawartość opakowania.  Nie należy rozrzedzać wodą, ani nie mieszać z innymi produktami. Grunt nanosić równomiernie przy użyciu pędzla lub wałka malarskiego i pozostawić go do wyschnięcia. O gotowości podłoża do dalszych prac świadczy ścisłe przyleganie ziaren kwarcu do gruntowanej powierzchni bez osypywania się. Świeżo wykonaną i zagruntowaną powłokę należy chronić przed deszczem, silnym nasłonecznieniem i wiatrem używając siatek osłonowych.

Dane techniczne:
Zużycie ok. 0,25÷0,35 kg/m² podłoża
Rodzaj impregnatu III
Gęstość objętościowa (g/cm³) 1,55 ± 10%
Nanoszenie warstwy tynku po ok. 24 godz. od zagruntowania w zależności od chłonności podłoża i warunków atmosferycznych.
Temperatura podłoża i otoczenia podczas wykonywania prac
od +5°C do +25°C
Czas wysychania powłoki ok 4 godz.
Przechowywanie 12 miesięcy w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu
Wielkość opakowania 8 kg, 16 kg

Wyrób objęty Krajową Deklaracją Zgodności nr 32 wystawioną 31.01.2011.
Wyrób spełnia wymogi Polskiej Normy PN-C81906.   
Wyrób posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.
Data produkcji jest numerem partii.