Zaprawa cementowa Ceral C12

Zastosowanie:

Zaprawa cementowa C12 jest suchą zaprawą na bazie cementu i kruszyw mineralnych przeznaczoną do wykonywania cementowych podkładów związanych z podłożem o minimalnej grubości 30 mm, względnie podkładów na warstwie rozdzielającej o minimalnej grubości 40 mm. Nadaje się do wykonywania posadzek na wszystkich podłożach oraz na izolacjach przeciwwilgociowych i do wykonywania innych elementów wylewnych na budowie po ułożeniu właściwego zbrojenia. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynku.  Zawiera dodatki zwiększające rozlewność zaprawy i zapobiegające jej sedymentacji.

Przygotowanie zaprawy i podłoża:

Podłoże powinno być nośne, suche, oczyszczone z kurzu, brudu, tłuszczu i resztek farb. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża zaleca się stosowanie emulsji gruntującej SILNIE PENETRUJĄCEJ Ceral. Zaprawę cementową C12 należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością czystej i chłodnej wody, a następnie wymieszać mechanicznie wolnoobrotowym mieszadłem do uzyskania jednolitej konsystencji bez zbryleń. Po 5 minutach ponownie rozmieszać i przystąpić do wykonywania prac budowlanych. Zaprawa zachowuje swoje właściwości robocze przez ok. 2 godziny.

Sposób użycia i przechowywania:

Przygotowaną zaprawę układa się pomiędzy listwami kierunkowymi (drewnianymi lub metalowymi). W celu ujednolicenia posadzki stosuje się wibrowanie łatami lub ubijanie pacą. Nadmiar zaprawy ściąga się po listwach ruchem zygzakowatym, a po ok. 3 godz. zaciera pacą. Minimalna grubość posadzki jako podkład zespolony wynosi 30 mm, a na warstwie rozdzielającej 40mm.W przypadku konieczności wylania grubszych podkładów należy zastosować zbrojenie siatką budowlaną. Przy wylewaniu dużych powierzchni nie należy zapomnieć o zastosowaniu dylatacji. Czas wysychania i wiązania zaprawy zależy od warunków wilgotnościowo i cieplnych w pomieszczeniu. Wylaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem i przeciągami. Użytkowanie posadzki można rozpocząć po 24 godzinach , obciążanie po ok. 14 dniach, a prace okładzinowe, gdy wilgotność posadzki będzie mniejsza od 3%. W celu zwiększenia odporności posadzki na ścieranie podczas przygotowania zaprawy należy do wody zarobowej dodać grunt LATEKSOWY Ceral we wskazanej proporcji w zależności od grubości warstwy wylanej posadzki. Proporcję dozowania można znaleźć w opisie gruntu LATEKSOWEGO Ceral.

Uwaga:

Produkt zawiera składniki alkaliczne, dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy kontakcie wyrobu ze skórą i oczami. W przypadku zabrudzenia oczu zaprawą przemyć je czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.

Dane techniczne:
Proporcja mieszania 3 l wody na 10 kg suchej masy
Gęstość nasypowa 1,7 g/cm³
Klasa wytrzymałości na zginanie F4
Klasa wytrzymałości na ściskanie C12
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
Zużycie 20 kg/m² przy 1 cm grubości warstwy
Klasa reakcji na ogień A1
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI ≤ 0,0002 %
Uziarnienie 0÷3 mm
Czas przechowywania 6 miesięcy w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu
Wielkość opakowania 25 kg

Do pobrania:

Atest higieniczny Karta charakterystyki

Wyrób objęty Krajową Deklaracją Zgodności nr 20/2  wystawioną dnia 14.06.2012.
Wyrób spełnia wymogi Polskiej Normy PN-EN-13813:2002.
Wyrób posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.
Data produkcji jest numerem partii.