Zaprawa wyrównująca Ceral

Zastosowanie i właściwości:

Zaprawa wyrównująca Ceral przeznaczona jest do wyrównywania powierzchni ścian oraz posadzek przed położeniem glazury i terakoty. Może być stosowana do wykonywania podkładu podłogowego o grubości nie mniejszej niż 30 mm, a gdy konieczna jest mniejsza grubość warstwy podkładu należy do wody zarobowej dodać grunt LATEKSOWY Ceral (dozowanie wg instrukcji produktu). Znajduje zastosowanie do wypełniania bruzd instalacyjnych i rozkuć np. przy ościeżnicach i przy montażu okien. Zaprawa ta jest mrozoodporna. Przeznaczona jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz  na powierzchnie suche i wilgotne. Nadaje się również do murowania i szpachlowania powierzchni. Można nią również wypełniać niewielkie ubytki w ścianach i posadzkach.

Przygotowanie podłoża:

Zaprawa wyrównująca Ceral ma bardzo dobrą przyczepność do podłoża, jednak przystępując do użycia zaprawy nie należy zapominać o oczyszczeniu podłoża z kurzu, brudu i resztek farby. Podłoża o niestabilnej strukturze należy zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym.

Przygotowanie zaprawy:

Do czystego naczynia z odmierzoną ilością chłodnej wody wsypać odmierzoną ilość zaprawy (ok. 7 l wody na zawartość opakowania), a następnie wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji bez zbryleń. Po upływie kilku minut wymieszać ponownie i przystąpić do pracy. Zaprawę nakładamy na podłoże przy pomocy kielni, a następnie wyrównujemy packą lub kielnią ząbkową.  Jednorazowo można nakładać warstwę zaprawy o grubość 1÷2 cm.

Uwaga:

Produkt zawiera składniki alkaliczne, dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy kontakcie wyrobu ze skórą i oczami. W przypadku zabrudzenia oczu zaprawą przemyć je czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.

Dane techniczne:
Skład Mieszanka cementu, z naturalnymi wypełniaczami mineralnymi i dodatkami wspomagającymi.
Proporcja mieszania 7 l wody na 25 kg suchej masy
Gęstość nasypowa 1,5 g/cm³
Wytrzymałość na zginanie  po 28 dniach ≥ 7 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥ 20 MPa
Temperatura podłoża i otoczenia +5°C do +25°C
Zużycie 0,7 m² z opakowania 25 kg przy użyciu pół cegły
Klasa reakcji na ogień A1
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI ≤ 0,0002 %
Zawartość chlorków 0,01 %
Absorpcja wody W0
Grubość warstwy 5÷40 mm
Uziarnienie 0÷2 mm
Czas przechowywania 6 miesięcy w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu
Wielkość opakowania 25 kgDo pobrania:

Atest higieniczny Karta charakterystyki

Wyrób objęty Krajową Deklaracją Zgodności nr 16/1 wystawioną dnia 02.05.2012.
Wyrób spełnia wymogi Polskiej Normy PN-EN-13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania.
Wyrób posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.
Data produkcji jest numerem partii.