Szpachla gipsowa SUPER FINISZ

Zastosowanie i przygotowanie podłoża:

Szpachla gipsowa SUPER FINISZ jest wysokiej jakości masą finiszującą przeznaczoną do uzyskiwania białych i bardzo gładkich powierzchni. Ma bardzo dobrą przyczepność do podłoża oraz jest wysoce elastyczna i plastyczna. Nie jest wskazane używanie jej do grubowarstwowego szpachlowania powierzchni ze względu na wydłużony czas wiązania wyrobu. Należy nakładać ją nie grubiej niż 1 mm po powierzchniach już wyrównanych i wyszpachlowanych gipsem. Wyjątkowa receptura umożliwia nakładanie jej na powierzchnie związane, które jednak nie muszą być w pełni wyschnięte. Po nałożeniu warstwy szpachli gipsowej SUPER FINISZ  rozprowadzamy krawędzią pacy metalowej rozrobiony produkt uzyskując powierzchnię lustrzaną, którą bez problemów można malować. Dzięki temu powierzchnia ta jest nie tylko super gładka, ale i twarda. Jest to doskonałe podłoże pod malowanie farbami. Podłoże pod szpachlowanie musi być nośne, czyste, stabilne, wolne od kurzu i brudu. Podłoża bardzo chłonne należy zagruntować emulsją gruntującą SILNIE PENETRUJĄCĄ Ceral

Przygotowanie masy szpachlowej:

Masę szpachlową wsypać do pojemnika z odmierzoną ilością chłodnej i czystej wody, a następnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła do uzyskania jednorodnej konsystencji pozbawionej zbryleń. Następnie po odczekaniu 10 minut ponownie wymieszać zaprawę i przystąpić do pracy. Przygotowaną masę SUPER FINISZ należy zużyć przez 8 godz. W przypadku długich przerw należy przed przystąpieniem do dalszego szpachlowania ponownie przemieszać zarobioną masę szpachlową.

Dane techniczne:

Proporcja mieszania 0,65 l÷0,7 l wody na 1 kg suchej masy
Rodzaj spoiwa C6
Początek wiązania > 6 godz.
Wytrzymałość na zginanie > 1 MPa
Wytrzymałość na ściskanie > 2 MPa
Temperatura podłoża i otoczenia +5°C do +25°C
Maksymalna grubość warstwy 1 mm
Zużycie 0,8÷1,0 kg/m² przy 1 mm grubości warstwy
Klasa reakcji na ogień A1
Czas przechowywania 6 miesięcy w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu
Wielkość opakowania 5 kg, 20 kg

Do pobrania:

Atest higieniczny Karta charakterystyki

Wyrób objęty Krajową Deklaracją Zgodności nr 29/1 wystawioną dnia 10.08.2012.
Wyrób spełnia wymogi Polskiej Normy PN-EN-13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.
Wyrób posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.
Data produkcji jest numerem partii.