Szpachla spoinowa EXTRA

Zastosowanie:

Szpachla spoinowa EXTRA jest materiałem przeznaczonym do wypełniania spoin pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi z krawędziami skośnymi oraz do wypełniania niewielkich uszkodzeń powierzchni i do maskowania łbów łączników używanych do mocowania płyt do stelażu, narożników i zakończeń. Należy stosować ją bezpośrednio na płytę jako pierwsze wypełnienie spoiny, w którym osadzona jest taśma zbrojąca. Powierzchnia związanego gipsu jest mocna i trudna do zeszlifowania. Szpachla spoinowa EXTRA ma dobrą przyczepność do podłoża,  jest wysoce elastyczna i plastyczna.

Przygotowanie masy szpachlowej i szpachlowanie:

Zawartość torebki wsypać do 3,5 l czystej wody i intensywnie wymieszać, aby uzyskać jednolitą konsystencję. Przy pierwszym szpachlowaniu należy wypełnić łoże spoiny masą szpachlową i nałożyć taśmę zbrojącą wraz z jej jednoczesnym, lekkim dociśnięciem. Po wyschnięciu wstępnie zaszpachlowanej spoiny należy wykonać szpachlowanie powtórne na szerokość 25 cm. W uzasadnionych przypadkach wykonać trzecie szpachlowanie. Ewentualne nierówności zeszlifować papierem ściernym Przygotowaną masę szpachlową należy zużyć przez około 1 godzinę, ponieważ po tym czasie następuje wiązanie gipsu.

Dane techniczne:
Proporcja mieszania 6  l wody na 10 kg suchej masy
Gęstość nasypowa ok. 1 g/m³
Wytrzymałość na zginanie ≥ 2 MPa
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 8 MPa
Przyczepność do podłoża ≥ 0,5 MPa
Czas gotowości do pracy ok. 1 godz.
Czas gotowości do zużycia ok. 30 min. od zarobienia zaprawy wodą
Zużycie ok. 1 kg/m² na 1 mm grubości warstwy
Klasa reakcji na ogień A1
Czas przechowywania 6 miesięcy w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu
Wielkość opakowania 5kg

Do pobrania:

Atest higieniczny Karta charakterystyki

Wyrób objęty Krajową Deklaracją Zgodności nr 7/1 wystawioną dnia 15.05.2009.
Wyrób spełnia wymogi Polskiej Normy PN-EN-13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.
Wyrób posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.
Data produkcji jest numerem partii.