Klej elastyczny Ceral flex do glazury

Zastosowanie:

Klej elastyczny Ceral flex do glazury S1 typu C2TE jest przeznaczony do klejenia okładzin ceramicznych, kamiennych i marmurowych w wyjątkowo trudnych warunkach użytkowania: płyty OSB, tarasy, systemy grzewcze, kominki. Przeznaczony jest do przyklejania płytek małego, średniego i dużego formatu.

Przygotowanie podłoża i zaprawy klejącej:

Podłoże musi być stabilne, czyste, suche i nośne. Zwietrzałe warstwy podłoża i powłoki o złej przyczepności: kurz, smar i tłuszcz należy usunąć. Podłoża chłonne należy zagruntować emulsją gruntującą SILNIE PENETRUJĄCĄ Ceral, a powierzchnie gładkie i słabo przyczepne gruntem podkładowym KONTAKTOWYM AKRYLOWYM Ceral. Do czystego naczynia z odmierzona ilością chłodnej wody wsypać odmierzoną ilość zaprawy w proporcji 6,5 litra wody na 25 kg suchej zaprawy i wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji bez zbryleń. Po upływie 5 min. wymieszać ponownie i przystąpić do pracy. Do zaprawy przy klejeniu płytek małych i średnich należy użyć pacy ząbkowanej o kwadratowych ząbkach w wymiarze minimum 6 mm. Elastyczność zaprawy umożliwia dokonanie korekty położenia płytki przez ok. 15 minut, użytkowanie i fugowanie po 24 godzinach, a obciążanie po 72 godzinach. Wszelkie prace należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Płytki wielkoformatowe powyżej 30 x 30cm należy kleić przy nałożeniu zaprawy na powierzchnię podłoża oraz płytki w celu uniknięcia powstania wolnych przestrzeni bez kleju, co może spowodować pękanie ceramicznej okładziny.

Uwaga:

Produkt zawiera składniki alkaliczne, dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy kontakcie wyrobu ze skórą i oczami. W przypadku zabrudzenia oczu zaprawą przemyć je czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.

Dane techniczne:
Skład Mieszanka cementu z naturalnymi wypełniaczami mineralnymi i dodatkami wspomagającymi.
Proporcja mieszania 6,5 l wody na 25 kg suchej masy
Gęstość nasypowa ok.1,4 g/cm³
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
Zużycie od 4÷7 kg/m² płytek
Żywotność zaprawy ok. 4 godz.
Czas korygowania ok.10 min
Czas aktywnego schnięcia 30 min.
Użytkowanie i spoinowanie po 24 godz.
Pełne obciążenie po 72 godz.
Maksymalna grubość 10 mm
Minimalna grubość 2 mm
Przyczepność ≥ 1,0 MPa
Spływ ≤ 0,5 mm
Odkształcalność S1
Klasa reakcji na ogień A1
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI ≤ 0,0002 %
Zawartość chlorków ≤ 0,01%
Czas przechowywania 6 miesięcy w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu
Wielkość opakowania  25 kg

Do pobrania:

Atest higieniczny Karta charakterystyki

Wyrób objęty Krajową Deklaracją Zgodności nr 14/3 wystawioną dnia 01.02.2012.
Wyrób spełnia wymogi Polskiej Normy PN-EN 12004:2007
Wyrób posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.
Data produkcji jest numerem partii.