Zaprawa klejąca Ceral

Zastosowanie:

Zaprawa klejąca Ceral typu C1T przeznaczona jest do klejenia glazury  i terakoty o średniej nasiąkliwości, małego i średniego formatu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Może być używany do wyrównywania powierzchni ścian i wylewek cementowych.

Przygotowanie podłoża i zaprawy klejącej:

Podłoże powinno być stabilne, nośne i czyste. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy usunąć z podłoża warstwy  zwietrzałe i o złej przyczepności (np. tłuszcze, stare farby). Używając tej  zaprawy można wyrównać nierówności podłoża o grubości do 10 mm. Podłoża o dużej chłonności należy zagruntować przed klejeniem emulsją gruntującą SILNIE PENETRUJĄCĄ Ceral, a podłoża o małej przyczepności należy zagruntować gruntem podkładowym KONTAKTOWO AKRYLOWYM Ceral.

Przygotowanie zaprawy i klejenia:

Do czystego naczynia z odmierzona ilością chłodnej wody wsypać odmierzoną ilość kleju (ok. 6 l wody na zawartość opakowania). Następnie wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji bez zbryleń. Po upływie 5 minut wymieszać ponownie i przystąpić do pracy. Zaprawę nakładamy cienkowarstwowo na podłoże przy pomocy kielni, a następnie wyrównujemy pacą lub kielnią ząbkowaną. Przy klejeniu płytek o wymiarach 15x15 cm należy użyć kielni o kwadratowych ząbkach o wymiarach 6 mm. Nie zalecamy moczenia płytek ceramicznych przed klejeniem, ani klejenia płytek na styk. Minimalna szerokość spoiny wynosi 2 mm. Płytki powinny być przyklejone w ciągu 20 minut od położenia zaprawy klejącej na podłodze. Położenie płytki można delikatnie korygować przez ok. 10 minut od momentu dociśnięcia płytki.

Uwaga:

Produkt zawiera składniki alkaliczne, dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy kontakcie wyrobu ze skórą i oczami. W przypadku zabrudzenia oczu zaprawą przemyć je czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.       

Dane techniczne:
Skład Mieszanka cementu z naturalnymi wypełniaczami mineralnymi
i dodatkami wspomagającymi.
Proporcja mieszania 6 l wody na 25 kg suchej masy
Gęstość nasypowa ok. 1,5 g/cm³
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
Zużycie od 4,5 kg/m² dla płytek o formacie 10x10cm
do 7,0 kg/m² dla płytek o formacie 30x30cm
używając pacy metalowej o szerokości zębów od 6-8mm
Żywotność zaprawy ok. 3 godz.
Czas korygowania ok.10 min.
Czas aktywnego schnięcia 30 min.
Wchodzenie na posadzkę i fugowanie po 24 godz.
Maksymalna grubość 10 mm
Minimalna grubość kleju 3 mm
Przyczepność ≥ 0,5 MPa
Spływ ≤ 0,5 mm
Klasa reakcji na ogień A1 wg PN-EN 13501-1
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI ≤ 0,0002 %
Zawartość chlorków 0,01 %
Czas przechowywania 6 miesięcy w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu
Wielkość opakowania 25 kg

Do pobrania:

Atest higieniczny Karta charakterystyki

Wyrób objęty Krajową Deklaracją Zgodności nr 11/2 wystawioną dnia 28.06.2011.
Wyrób spełnia wymogi Polskiej Normy PN-EN 12004:2007 dla kleju klasy C1T o zmniejszonym spływie.
Wyrób posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.
Data produkcji jest numerem partii.