Zaprawa klejąca Ceral plus klej elastyczny

Zastosowanie:

Zaprawa klejąca Ceral plus klej elastyczny typu C1TE przeznaczona jest do klejenia glazury i terakoty o niskiej nasiąkliwości, płytek z gresu technicznego i szkliwionego, płytek małego i średniego formatu oraz na podłożach narażonych na odkształcenia termiczne i mechaniczne, tj. tarasy i ogrzewania podłogowe, do klejenia płytek  klinkierowych, cementowych i kamiennych.

Przygotowanie podłoża i zaprawy klejącej:

Podłoże musi być stabilne, czyste, suche i nośne. Zwietrzałe warstwy podłoża i powłoki o złej przyczepności: kurz, smar i tłuszcz należy usunąć. Podłoża chłonne należy zagruntować emulsją gruntującą SILNIE PENETRUJĄCĄ Ceral, a powierzchnie gładkie i słabo przyczepne gruntem podkładowym KONTAKTOWO AKRYLOWYM Ceral. Do czystego naczynia z odmierzona ilością chłodnej wody wsypać odmierzoną ilość zaprawy  w proporcji 6,5 litra wody na 25 kg suchej zaprawy i wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji bez zbryleń. Po upływie 5 min. Wymieszać ponownie i przystąpić do pracy. Do zaprawy przy klejeniu płytek małych i średnich należy użyć pacy ząbkowanej o kwadratowych ząbkach w wymiarze minimum 6 mm. Elastyczność zaprawy umożliwia dokonanie korekty położenia płytki przez ok. 15 minutach, użytkowanie i fugowanie po 24 godzinach, a obciążanie po 72 godzinach. Wszelkie prace należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +25°C.

Uwaga:

Produkt zawiera składniki alkaliczne, dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy kontakcie wyrobu ze skórą i oczami. W przypadku zabrudzenia oczu zaprawą przemyć je czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.

Dane techniczne:
Skład Mieszanka cementu z naturalnymi wypełniaczami mineralnymi
i dodatkami wspomagającymi.
Proporcja mieszania 6,5 l wody na 25 kg suchej masy
Gęstość nasypowa ok.1,4 g/cm³
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
Zużycie od 4÷7 kg/m² płytek
Żywotność zaprawy ok. 4 godz.
Czas korygowania ok. 10 min.
Czas aktywnego schnięcia 30 min.
Użytkowanie i spoinowanie po 24 godz.
Pełne obciążenie po 72 godz.
Maksymalna grubość 10 mm
Minimalna grubość 2 mm
Przyczepność ≥ 0,5 MPa
Spływ ≤ 0,5 mm
Klasa reakcji na ogień A1
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI ≤ 0,0002 %
Zawartość chlorków ≤ 0,01%
Czas przechowywania 6 miesięcy w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu
Wielkość opakowania 25 kg

Do pobrania:

Atest higieniczny Karta charakterystyki

Wyrób objęty Krajową Deklaracją Zgodności nr 13/4 wystawioną dnia 28.06.2011.
Wyrób spełnia wymogi Polskiej Normy PN-EN 12004:2007
Wyrób posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.
Data produkcji jest numerem partii.