Zaprawa klejąca Ceral KLEJ B

Zastosowanie:

Zaprawa klejąca Ceral KLEJ  B jest specjalną zaprawą mrozo- i wodoodporną przeznaczoną do klejenia bloczków komórkowych łączonych na cienkie spoiny. Nadaje się także do klejenia bloczków wapienno-piaskowych (silikatowych).

Przygotowanie podłoża i zaprawy klejącej:

Zaprawę klejącą Ceral KLEJ B należy stosować na czyste powierzchnie bloczków z betonu komórkowego lub silikatowych. Powierzchnia bloczków powinna być czysta, równa, nośna, oczyszczona z brudu, kurzu, olejów itp. Przed klejeniem powierzchnie bloczka należy zagruntować emulsją gruntującą SILNIE PENETRUJĄCĄ Ceral albo obficie zmoczyć wodą w celu redukcji chłonności bloczka. Do czystego naczynia z odmierzona ilością chłodnej wody wsypać odmierzoną ilość zaprawy w proporcji 6,5 litra wody na 25 kg suchej zaprawy i wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji bez zbryleń. Przygotowaną zaprawę klejącą należy rozprowadzić równomiernie na płaszczyznach poziomych i pionowych bloczków komórkowych przy użyciu pacy ząbkowanej, a następnie położyć bloczek i docisnąć. Grubość warstwy klejącej nie powinna być większa niż 5 mm.

Uwaga:

Produkt zawiera składniki alkaliczne, dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy kontakcie wyrobu ze skórą i oczami. W przypadku zabrudzenia oczu zaprawą przemyć je czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.

Dane techniczne:
Skład Mieszanka cementu z naturalnymi wypełniaczami mineralnymii dodatkami wspomagającymi.
Proporcja mieszania 6,5 l wody na 25 kg suchej masy
Gęstość nasypowa ok. 1,5 g/cm³
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
Zużycie od 1,5 kg/m²  przy 1 mm grubości spoiny do 4,0 kg/m² przy 2 mm grubości spoiny
Wytrzymałość na zginanie ≥ 4 MPa
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 15 MPa
Czas aktywnego schnięcia 30 min.
Wytrzymałość spoiny ≥ 0,5 MPa
Współczynnik przewodzenia ciepła L< 0,5 W/m·K
Absorbcja wody ≤ 0,1 kg/m²· min½
Klasa reakcji na ogień A1
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI ≤ 0,0002 %
Zawartość chlorków ≤ 0,01 %
Czas przechowywania 6 miesięcy w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu
Wielkość opakowania 25 kg

Do pobrania:

Atest higieniczny Karta charakterystyki

Wyrób objęty Krajową Deklaracją Zgodności nr 19/2 wystawioną dnia 05.11.2012.
Wyrób spełnia wymogi Polskiej Normy PN-EN-998-2:2012.
Wyrób posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.
Data produkcji jest numerem partii.