Zaprawa murarska Ceral M5

Zastosowanie:

Zaprawa murarska Ceral M5 jest doskonałą zaprawą do murowania zawierającą wysokogatunkowy cement, wypełniacze mineralne, modyfikatory uszlachetniające zaprawę i nadające jej plastyczność. Przeznaczona jest do wykonywania murów z cegły, pustaków ceramicznych, bloczków betonowych, cegły silikonowej, murów fundamentowych oraz ścian piwnic wewnątrz i na zewnątrz.

Sposób użycia :

Suchą zaprawę wsypać do naczynia z czystą, chłodną wodą w ilości ok. 7 litrów wody na zawartość opakowania i wymieszać ręcznie albo mechanicznie do uzyskania jednolitej konsystencji. Po 5 min. ponownie wymieszać i przystąpić do wykonywania prac budowlanych. Tak przygotowana zaprawa jest gotowa do użycia przez okres 2 godzin. Z tak przygotowanej zaprawy z zawartości opakowania możemy wykonać przy użyciu pół cegły 0,7 m² ściany.

Uwaga:

Produkt zawiera składniki alkaliczne, dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy kontakcie wyrobu ze skórą i oczami. W przypadku zabrudzenia oczu zaprawą przemyć je czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.

Dane techniczne:
Skład Mieszanka cementu, wapna hydratyzowanego z naturalnymi wypełniaczami mineralnymi i dodatkami wspomagającymi.
Proporcja mieszania 7 l wody na 25 kg suchej masy
Gęstość nasypowa 1,7 g/cm³
Wytrzymałość na zginanie Po 28 dniach ≥ 2 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach Klasyfikacja na ściskanie M5  ≥ 5 MPa
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
Zużycie Zużycie
Klasa reakcji na ogień A1
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI ≤ 0,0002 %
Zawartość chlorków 0,01 %
Absorpcja wody W0
Wytrzymałość spoiny ≥ 0,15 MPa
Grubość warstwy 5÷40mm
Uziarnienie 0÷2 mm
Czas przechowywania 6 miesięcy w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu
Wielkość opakowania 25 kg

Do pobrania:

Atest higieniczny Karta charakterystyki

Wyrób objęty Krajową Deklaracją Zgodności nr 17/2 wystawioną dnia 14.06.2012.
Wyrób spełnia wymogi Polskiej Normy PN-EN-998-2:2012.
Wyrób posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.
Data produkcji jest numerem partii.