Tynk maszynowy Ceral cementowo-wapienny

Zastosowanie:

Tynk maszynowy Ceral cementowo-wapienny jest doskonałą zaprawą przeznaczoną do tynkowania. Zawiera wysokogatunkowy cement, wypełniacze mineralne w tym także lekkie i modyfikatory uszlachetniające zaprawę i nadające jej plastyczność, elastyczność, hydrofobowość, dobrą przyczepność i mrozoodporność. Przeznaczony jest do wykonywania tynków tradycyjnych w kategoriach od 0 do III na różnych tradycyjnych podłożach przy zastosowaniu agregatów tynkarskich. Można go stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz w pomieszczeniach wilgotnych (piwnice, łazienki, garaże, klatki schodowe itp.).

Sposób użycia:

Tynkowana powierzchnia powinna być oczyszczona z brudu, kurzu i oleistych plam. Słabe tynki wzmocnić przez zastosowanie emulsji gruntującej SILNIE PENETRUJĄCEJ Ceral, a wszystkie pozostałe podłoża zagruntować gruntem podkładowym KOTAKTOWYM AKRYLOWYM Ceral albo wykonać obrzutkę wstępną  tzw. szpryc cementowy. Wszelkie podłoża przed narzuceniem tynku należy obficie zmoczyć wodą. Tynk należy narzucać agregatami tynkarskimi z pojedynczą komorą mieszania na całe podłoże przewidziane do obrobienia w ciągu danego dnia roboczego. Po narzuceniu zaprawy z agregatu należy ściągnąć tynk łatą typu H, uzupełnić ewentualne ubytki i wyrównać jego powierzchnię. Obrobioną powierzchnię należy pozostawić na czas ok. 6÷12 godzin (uzależnione to jest od chłonności podłoża, temperatury i wilgotności powietrza) aż do wstępnego związania tynku. Następnie przy pomocy łaty trapezowej należy całą powierzchnię wyrównać, skropić wodą i zatrzeć pacą styropianową. Wszelkie prace tynkarskie należy wykonywać w temperaturze otoczenia od +5˚C do +25˚C, a świeży tynk należy chronić przed nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

Uwaga:

Produkt zawiera składniki alkaliczne, dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy kontakcie wyrobu ze skórą i oczami. W przypadku zabrudzenia oczu zaprawą przemyć je czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.

Dane techniczne:
Skład Mieszanka cementu z naturalnymi wypełniaczami mineralnymi i dodatkami wspomagającymi
Proporcja mieszania 25 kg suchej zaprawy na 5÷6 l wody
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach ≥ 1,0 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥ 2,5 MPa
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do+25°C
Przyczepność do podłoża ≥ 0,3 MPa
Absorpcja wody W1 C ≤ 0,40 kg/m2·min0,5
Zużycie ok.20 kg /m² przy 1 cm grubości tynku
Czas użycia ok. 1 godz.
Czas przerwy w tłoczeniu świeżego tynku do 30 min
Kategoria wytrzymałości CS II 1,5÷5,0 MPa
Współczynnik przewodzenia ciepła T2 L≤ 0,2 W/m·K
Zawartość chromu VI ≤ 0,0002 %
Uziarnienie 0÷1,2 mm
Klasa reakcji na ogień A1
Czas przechowywania 6 miesięcy w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu
Wielkość opakowania 25 kg

Do pobrania:

Atest higieniczny Karta charakterystyki

Wyrób objęty Krajową Deklaracją Zgodności nr 61 wystawioną dnia 14.06.2012.
Wyrób spełnia wymogi Polskiej Normy PN-EN 998-1:2012.
Wyrób posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.
Data produkcji jest numerem partii.