Zaprawa tynkarska Ceral CS III

Zastosowanie:

Zaprawa tynkarska Ceral CS III jest doskonałą zaprawą przeznaczoną do tynkowania, zawierającą wysokogatunkowy cement, wypełniacze mineralne i modyfikatory uszlachetniające, nadające jej plastyczność, elastyczność i hydrofobowość. Znajduje zastosowanie do wykonywania tynków tradycyjnych w kategoriach od 0 do III na różnych tradycyjnych podłożach . Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Sposób użycia:

Zaprawę tynkarską Ceral CS III można stosować na ścianach i stropach betonowych z bloczków i cegieł ceramicznych, wapienno-piaskowych, betonowych, cegły, betonu i na powierzchniach gipsowych. Powierzchnia przed tynkowaniem powinna być oczyszczona z brudu i kurzu oraz zmoczona czystą wodą. Suchą zaprawę wsypać do naczynia z czystą i chłodną wodą w ilości             ok. 5,5 litrów wody na zawartość opakowania, a następnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie do uzyskania jednolitej konsystencji .Tak przygotowana zaprawa jest gotowa do użycia przez okres od 4 do 6 godzin. Zaprawę tynkarską narzuca się równomiernie za pomocą kielni, a rozprowadza się pacą styropianową lub drewnianą.

Uwaga:

Produkt zawiera składniki alkaliczne, dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy kontakcie wyrobu ze skórą i oczami. W przypadku zabrudzenia oczu zaprawą przemyć je czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.

Dane techniczne:
Skład Mieszanka cementu, wapna hydratyzowanego z naturalnymi wypełniaczami mineralnymi i dodatkami wspomagającymi.
Proporcja mieszania 25 kg suchej zaprawy na 5,5 l wody
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach ≥ 1,0 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥ 4,0 MPa
Kategoria wytrzymałości CS III na ściskanie 3,5÷7,5 MPa
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do+25°C
Przyczepność do podłoża ≥ 0,3 MPa
Absorpcja wody W1 C ≤ 0,40 kg/m2·min0,5
Zużycie ok. 1,5 m² z opakowania przy grubości tynku 10mm
Współczynnik przewodzenia ciepła T2 L≤ 0,2 W/m·K
Zawartość chromu VI ≤ 0,0002 %
Uziarnienie 0÷1,2 mm
Klasa reakcji na ogień A1
Czas przechowywania 6 miesięcy w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu
Wielkość opakowania 25 kg

Do pobrania:

Atest higieniczny Karta charakterystyki

Wyrób objęty Krajową Deklaracją Zgodności nr 60 wystawioną dnia 14.06.2012.
Wyrób spełnia wymogi Polskiej Normy PN-EN 998-1:2012.
Wyrób posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.
Data produkcji jest numerem partii.