Tynk mineralny Ceral KORNIK BARANEK

Zastosowanie:

Do wykonywania cienkowarstwowych, ozdobnych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków w systemie dociepleń oraz na tradycyjne podłoża mineralne.

Właściwości:

Tynk mineralny KORNIK BARANEK jest suchą zaprawą mineralną, wysoce elastyczną i przyczepną, mrozo- i wodoodporną oraz o dużej odporności na warunki klimatyczne. Tynk ten jest paroprzepuszczalny, niebrudzący się, wyprodukowany na bazie żywicy akrylowej, białego cementu, włókien celulozowych, środków hydrofobowych i kruszyw marmurowych.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być nośne, czyste, suche, gładkie i równe. Stare niestabilne warstwy podłoża należy usunąć, a podłoże naprawić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Powierzchnie brudne i tłuste oraz zakurzone umyć wodą pod ciśnieniem. Przed nałożeniem tynku mineralnego silikonowego podłoże należy zagruntować gruntem KONTAKTOWYM SILIKONOWYM Ceral. Podłoże typu tynk cementowy lub cementowo-wapienny pod tynk mineralny silikonowy powinno być wykonane przynajmniej 28 dni wcześniej.

Przygotowanie zaprawy tynkarskiej:

Do czystego naczynia z odmierzoną ilością czystej i chłodnej wody wsypać odmierzoną ilość tynku (ok. 7 l wody na zawartość opakowania), następnie wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji i bez zbryleń. Po upływie ok. 5 minut wymieszać ponownie i przystąpić do pracy.

Nakładanie tynku mineralnego KORNIK BARANEK:

Tynk mineralny należy nanosić równomiernie warstwami metalowa pacą wykonaną z blachy nierdzewnej, a następnie pacą plastikową wydobyć odpowiednia fakturę. Grubość warstwy zależy od wielkości ziarna. Proces aplikacji i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie i w temp. powietrza od + 5°C do + 25°C na powierzchniach nienarażonych na bezpośrednie działanie słońca i wiatru. Dzięki zawartości żywic czas wczesnego twardnienia i wysychania wyrobu następuje po ok. 48 godz., a pełnego po 28 dniach od aplikacji tynku.

Malowanie:

Nie wcześniej niż po 48 godz. od aplikacji tynku, zagruntować gruntem pod farby i malować farbami elewacyjnymi.

Uwaga:

Produkt zawiera składniki alkaliczne, dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy kontakcie wyrobu ze skórą i oczami. W przypadku zabrudzenia oczu zaprawą przemyć je czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.

Dane techniczne:

Skład Mieszanka cementu, z naturalnymi wypełniaczami mineralnymi i dodatkami wspomagającymi.
Zużycie:    
            Baranek    1,5 mm
                            2,0 mm
                            2,5 mm
            Kornik       2,0 mm
                            3,0 mm
.
2,5 kg/m²
3,0 kg/m²
3,5 kg/m²
3,0 kg/m²
4,0 kg/m²
Czas gotowości zaprawy ok. 1÷2 godz.
Temperatura pracy od +5 °C do +25°C
Czas przechowywania 6 miesięcy w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu
Wielkość opakowania 25 kgDo pobrania:

Atest higieniczny Karta charakterystyki

Wyrób objęty Krajową Deklaracją Zgodności nr 26/2 oraz 27/1 wystawioną 14.06.2012.
Wyrób spełnia wymogi Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6518/2011, AT-15-7509/2008.
Wyrób spełnia wymogi Polskiej Normy PN-EN-998-2:2012.
Wyrób posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.
Data produkcji jest numerem partii.