Tynk MOZAIKOWY Ceral

Zastosowanie:

Tynk MOZAIKOWY Ceral to tynk strukturalny i ozdobny. Wykonany jest na bazie żywicy akrylowej i naturalnego lub barwionego kruszywa, co daje nieskończoną ilość kombinacji. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków na podłożach: betonowych, mineralnych, tynkarskich oraz na warstwie zbrojonej w systemach dociepleń budynków.

Właściwości:

Wodoodporny, mrozoodporny, elastyczny, odporny na duże naprężenia, paroprzepuszczalny I przyjazny środowisku naturalnemu. Tynk eksponuje strukturę i kolor naturalnego kamienia.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być nośne, suche i niezakurzone. Do jego reperacji należy używać materiałów nie zawierających wapna. Stare i słabe podłoża np: farby emulsyjne, tapety należy koniecznie usuwać. Powierzchnie brudne i zatłuszczone zmyć wodą z amoniakiem, a następnie czystą wodą. Przed pracą zakleić lub zakryć powierzchnie, których nie będziemy pokrywać. Przygotowane podłoże pokryć środkiem gruntującym pod tynki strukturalne. Chłonność podłoża regulować środkiem impregnującym. Podłoże powinno mieć kolor zbliżony do koloru tynku.

Wykonanie:

Tynk MOZAIKOWY Ceral trzeba dokładnie wymieszać przed użyciem tak, aby powstała widoczna piana. Zaleca się użycie wolnoobrotowych mieszadeł. Tynk należy nakładać równomiernie na grubość kruszywa nierdzewną pacą metalową na wcześniej przygotowane podłoże, pozwalając mu wyschnąć i stężeć. Tynk należy chronić przed zbytnim nasłonecznieniem, wiatrem i deszczem do czasu jego całkowitego wyschnięcia za pomocą siatek osłonowych. 

Dane techniczne:
Rozcieńczalność wodna do 2 % masy tynkarskiej.
Przenikalność pary wodnej V2
Przepuszczalność wody W2
Przyczepność do podłoża
> 3  MPa
Przewodność cieplna λ (wartość tabelaryczna) 0,76
Temperatura podłoża i otoczenia podczas wykonywania prac od +5°C do + 25ºC
Czas otwarty 2 godz.
Czas wiązania 24 godz.
Reakcja na ogień F
Zużycie przy granulacji:
                                 od 0,5 do 1,0 mm
                                 od 1,0 do 1,5 mm
                                 od 1,5 do 2,0 mm
.
2,0÷3,0 kg/
3,0÷4,0 kg/
4,0÷5,0 kg/
Czas przechowywania 12 miesięcy w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu
Opakowanie 12,5 kg  15 kg

Do pobrania:

Atest higieniczny

Wyrób objęty Krajową Deklaracją Zgodności nr 25/1 wystawioną 10.01.2011.
Wyrób spełnia wymogi Aprobaty Technicznej ITB AT- 15-7509/2008.
Wyrób posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.