Tynk SILIKONOWY Ceral

Zastosowanie:

Tynk SILIKONOWY Ceral jest ręczną zaprawą tynkarską, pocienioną i gotową do stosowania wypraw tynkarskich na równych i stabilnych podłożach: betonowych, mineralnych, tynkarskich oraz na warstwie zbrojonej w systemie dociepleń Ceral TERMO firmy GIPSICO. Przeznaczony jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Produkowany jest na bazie dyspersji silikonowej z wypełniaczami mineralnymi i dodatkami modyfikującymi w kolorze białym lub na zamówienie wg wzornika Ceral. Tynk charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Jego hydrofobowa powierzchnia sprawia, że jest on odporny na brudzenie. Odpowiednie środki zabezpieczające chronią jego powierzchnię przed rozwojem glonów i grzybów.

Przygotowanie podłoża i sposób użycia:

Podłoże musi być nośne, związane, suche, wolne od pyłu, brudu i oleju, bez wykwitów solnych, naprawione i uprzednio zagruntowane. Należy je zagruntować, co najmniej 24 godz. przed nakładaniem tynku gruntem KOTAKTOWYM SILIKONOWYM Ceral. W celu uzyskania właściwej konsystencji roboczej przed przystąpieniem do pracy należy zawartość opakowania wymieszać. Tynk nakładamy przy pomocy pacy metalowej na grubość jednego ziarna. Po krótkim czasie możemy fakturować powierzchnię pacą plastikową we wszystkich kierunkach i w zależności od typu BARANEK albo KORNIK uzyskać pożądany efekt. Przestrzegamy zasady nakładania „mokre po mokrym”. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych prace tynkarskie należy przeprowadzać bez przerw albo kończyć je na obrzeżach ściany budynku. Tynk powinno się chronić przed zbytnim nasłonecznieniem, wiatrem i deszczem do czasu jego całkowitego wyschnięcia za pomocą siatek osłonowych. 

Dane techniczne:
Rozcieńczalność wodna do 2 % masy tynkarskiej.
Przenikalność pary wodnej V2
Przepuszczalność wody W2
Przyczepność do podłoża
> 3  MPa
Przewodność cieplna λ (wartość tabelaryczna) 0,76
Temperatura podłoża i otoczenia podczas wykonywania prac od +5°C do + 25ºC
Czas otwarty 2 godz.
Czas wiązania 24 godz.
Malowanie po 48 godz.
Reakcja na ogień A2s1d0
Wydajność przy uziarnieniu:
                                         Kornik            2,0 mm  
                                                              3,0 mm
                                         Baranek         1,5 mm
                                                              2,0 mm
                                                              2,5 mm
.
3,0 kg/m²
4,0 kg/m²
2,5 kg/m²
3,0 kg/m²
3,5 kg/m²
Czas przechowywania 12 miesięcy w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu
Opakowanie 15 kg, 25 kg

Do pobrania:

Atest higieniczny

Wyrób objęty Krajową Deklaracją Zgodności nr 31 wystawioną 31.01.2011.
Wyrób spełnia wymogi Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7509/2008.
Wyrób posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.
Data produkcji jest numerem partii.