Zaprawa klejąca Ceral termo WE do wtapiania siatki do wełny mineralnej

Przeznaczenie:

Do przyklejania płyt termoizolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojeniowej w technologii ocieplania budynków. Wchodzi w skład złożonego systemu izolacji cieplnej, posiadający Krajową Aprobatę Techniczną. Przeznaczony jest do  przyklejania wełny mineralnej, jak i też wtapiania siatki do wełny mineralnej, zarówno wełny mineralnej o nieuporządkowanej strukturze – płyt fasadowych, jak i uporządkowanej strukturze płyt lamelowanych. Przeznaczony jest do klejenia wełny na podłożach: betonowych, tynkach cementowych, cementowo-wapiennych, na murze z cegły, murze z bloczków ceramicznych i silikatowych, do renowacji starych tynków wraz z siatką zbrojeniową.

Zastosowanie i przygotowanie podłoża i zaprawy:

Ceral termo WE cechuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Jest wysoce elastyczny i plastyczny, mrozo- i wodoodporny oraz paroprzepuszczalny. Doskonała zaprawa w systemie dociepleń opartym na wełnie mineralnej. Przystępując do klejenia płyt z wełny mineralnej nie należy zapominać o wykonaniu niezbędnych czynności przygotowawczych:

- warstwy zwietrzałe podłoża, powłok o złej przyczepności (tłuszcze, smary) uprzednio usunąć,

- podłoża o słabej przyczepności (olejne, lateksowe) oczyścić i zagruntować gruntem podkładowym KONTAKTOWYM AKRYLOWYM Ceral,

- powierzchnie o bardzo dużej chłonności np. SIPOREX, YTONG należy solidnie zwilżyć wodą, a następnie zagruntować emulsją gruntującą SILNIE PENETRUJĄCĄ Ceral.

Klejenie wełny mineralnej na świeże tynki cementowe, cementowo-wapienne, podłoża betonowe może odbywać się bez gruntowania podłoża w okresie letnim, lecz nie wcześniej niż po 30 dniach, a w pozostałych porach roku nie wcześniej niż po 60 dniach.

Przygotowanie zaprawy klejącej:

Do czystego naczynia z odmierzona ilością chłodnej i czystej wody wsypać odmierzoną ilość zaprawy w proporcji 6 litrów na zawartość opakowania, następnie wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji bez zbryleń, po upływie 10 min. wymieszać ponownie i przystąpić do pracy. Zaprawa klejąca zachowuje swoje właściwości po zarobieniu wodą przez okres co najmniej 2÷4 godz. Nie należy przygotowywać i nakładać zaprawy klejącej poniżej +5°C.

Klejenie płyt z wełny mineralnej i wtapiania siatki zbrojeniowej:

Zaprawę do wtapiania siatki zbrojeniowej do wełny nakłada się na wewnętrzną stronę płyty za pomocą pacy ząbkowanej rozprowadzając ją na całej powierzchni płyty albo w przypadku klejenia płyty na dużych nierównościach nakładając 8 placków na wewnętrzną powierzchnię, tak aby 60 % powierzchni płyty było pokryte zaprawą, a krawędź płyty musi być w całości pokryta zaprawą i w całości przyklejona. Następnie na powierzchnię płyty uprzednio wyszpachlowaną wciska się w zaprawę siatkę zbrojeniową, układając ją w pionowych pasach, a następnie wygładza się całą powierzchnię. Grubość warstwy zbrojeniowej zaprawy musi wynosić minimum 3 mm. Po związaniu zaprawy i jej wyschnięciu nie wcześniej niż po 24÷48 godz. (rysa na zadrapanej powierzchni będzie biała) można przystąpić do dalszych prac. W okresie silnego działania słońca, wiatru, deszczu zaleca się przy wykonywaniu prac używanie siatek osłonowych. Temperatura podłoża, na którym wykonywane są prace nie powinna być wyższa niż +25°C i nie ma to związku z temperaturą otoczenia.

Uwaga:

Zaprawa zawiera cement, który w połączeniu z wodą daje odczyn alkaliczny, dlatego w czasie pracy należy chronić oczy i skórę, a w razie zabrudzenia płukać obficie miejsce zabrudzenia wodą i w razie konieczności zasięgnąć porady lekarza.

Dane techniczne:
Wygląd (postać handlowa) sypka mieszanka bez zbryleń
Konsystencja (cm) 8 ± 0,5
Gęstość nasypowa (g/cm³) 1,45 ± 0,15
Odporność na spływ po powierzchniach pionowych brak spływu
Odporność na powstawanie rys nie powstają
Przyczepność do betonu w stanie suchym ± 0,3 MPa
Przyczepność do płyty lamelowanej ± 0,08 MPa
Maksymalna grubość warstwy 4÷5 mm
Zużycie 5÷6 kg na 1 m² klejonej powierzchni i 4÷5 kg na 1 m² powierzchni z wtopieniem siatki
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
Maksymalna grubość warstwy 3 mm
Czas korekty 25 minut
Czas przechowywania 9 miesięcy w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu
Wielkość opakowania 25 kg
Do pobrania:

Atest higieniczny Karta charakterystyki
Aprobata techniczna Certyfikat zgodności

Wyrób objęty Krajową Deklaracją Zgodności nr 68 wystawioną dnia 14.06.2012.
Wyrób spełnia wymogi Polskiej Normy
Wyrób posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.
Data produkcji jest numerem partii.
Wyrób posiada Krajową Aprobatę Techniczną.