Zaprawa klejąca Ceral styro

Zastosowanie i właściwości:

Do klejenia płyt styropianowych i siatki zbrojeniowej w systemie dociepleń budynków. Ceral styro jest suchą zaprawą mineralną mrozo- i wodoodporną o wysokiej elastyczności i przyczepności przeznaczoną do stosowania w systemie dociepleń budynków wewnątrz i na zewnątrz.

Przygotowanie zaprawy klejącej :

Do czystego naczynia z odmierzoną ilością chłodnej i czystej wody, wsypać odmierzoną ilość kleju (ok. 6l wody  na zawartość opakowania), a następnie wymieszać do uzyskania jednolitej  konsystencji bez zbryleń. Po upływie 5 min. wymieszać ponownie i  przystąpić do pracy. Zaprawa klejąca zachowuje swoje właściwości po zarobieniu wodą przez okres co najmniej 4 godzin. Nie należy przygotowywać i nakładać zaprawy klejącej przy temperaturze podłoża i otoczenia niższej niż +5°C i wyższej niż +25°C.

Klejenie płyt styropianowych:

Zaprawę klejącą nakłada się na wewnętrzną stronę płyty za pomocą pacy ząbkowanej 10/12 rozprowadzając zaprawę na całej powierzchni płyty styropianowej albo w przypadku klejenia płyty styropianowej na dużych nierównościach nakładając 8 placków zaprawy na wewnętrzną powierzchnię płyty. Powierzchnia klejona musi być w tym przypadku pokryta w 60 %, a krawędź płyty musi być w całości przyklejona. Przy budownictwie niskim i dobrych podłożach nośnych wysoka jakość zaprawy klejącej gwarantuje wykonanie ocieplenia bez stosowania dybli plastikowych.

Uwaga:

Produkt zawiera składniki alkaliczne, dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy kontakcie wyrobu ze skórą i oczami. W przypadku zabrudzenia oczu zaprawą przemyć je czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.

Dane techniczne:
Skład Mieszanka cementu z naturalnymi wypełniaczami
mineralnymi i dodatkami wspomagającymi.
Proporcja mieszania 6 l wody na 25 kg suchej masy
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
Zużycie 1,5 kg zaprawy na 1m² powierzchni przy 1 mm grubości warstwy
Czas zużycia ok. 4 godz.
Czas korygowania ok. 25 min
Maksymalna grubość 5 mm
Minimalna grubość 3 mm
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI ≤ 0,0002 %
Zawartość chlorków 0,01 %
Czas przechowywania 6 miesięcy w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu
Wielkość opakowania 25 kg

Do pobrania:

Atest higieniczny Karta charakterystyki
Aprobata techniczna Certyfikat zgodności

Wyrób objęty Krajową Deklaracją Zgodności nr 12/2 wystawioną dnia 10.12.2010.
Wyrób spełnia wymogi Aprobaty Technicznej ITB AT- 15-7509/2008,  ITB AT -15-6518/2011 i ITB AT -15-3129/2012.
Wyrób posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.
Data produkcji jest numerem partii.