Zaprawa klejąca Ceral termo BIAŁY

Zastosowanie i właściwości:

-do klejenia płyt styropianowych oraz mocowania siatki zbrojeniowej w systemie dociepleń budynków,
-do renowacji starych tynków wraz z siatką zbrojeniową.

Zaprawa klejąca Ceral termo BIAŁY jest suchą zaprawą mineralną mrozo- i wodoodporną o bardzo wysokiej elastyczność i przyczepności. Jest to doskonała zaprawa klejąca w systemie dociepleń budynków do klejenia styropianu do podłoża jak i wtapiania siatki. Dzięki zawartości włókien celulozowych zaprawa odporna jest na mikropęknięcia i ma bardzo dobrą aplikację. Dobre podłoże pod malowanie farbami.

Przygotowanie podłoża:

Przystępując do klejenia styropianu za pomocą zaprawy do podłoża, nie należy zapominać o konieczności wykonania niezbędnych czynności przygotowawczych:

- warstwy zwietrzałe podłoża, powłoki o złej przyczepności (np. tłuszcze,  stare farby) należy usunąć,
- olejne, lateksowe, emulsyjne powłoki malarskie o dobrej przyczepności należy uczynić szorstkimi, a następnie odkurzyć,
- powierzchnie o bardzo dużej chłonności wody np. beton, cegła silikatowa należy przed klejeniem zwilżyć wodą,
- podłoża o niestabilnej strukturze należy zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym.

Klejenie styropianu na tynki cementowe, cementowo-wapienne i betonowe (przynajmniej po 28 dniach od ich wykonania) może odbywać się bez gruntowania powierzchni.

Przygotowanie zaprawy klejącej:

Do czystego naczynia z odmierzoną ilością chłodnej wody wsypać odmierzoną ilość kleju (ok. 6 l wody na zawartość opakowania), a następnie wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji, bez zbryleń. Po upływie 5 minut wymieszać ponownie i przystąpić do pracy. Zaprawa klejąca zachowuje swoje właściwości po zarobieniu wodą przez okres, co najmniej 4 godzin. Nie należy przygotowywać i nakładać zaprawy klejącej przy temperaturze podłoża i otoczenia niższej niż +5°C i wyższej niż 25°C.

Klejenie płyt styropianowych i układanie siatki zbrojeniowej:

Zaprawę klejącą Ceral termo BIAŁY nakłada się na wewnętrzną stronę płyty za pomocą pacy ząbkowanej 10/12 rozprowadzając zaprawę na całej powierzchni płyty styropianowej albo w przypadku klejenia płyty styropianowej na dużych nierównościach nakładając 8 placków zaprawy  na wewnętrzną powierzchnię płyty. Powierzchnia klejona musi być w tym przypadku pokryta
w 60 %, a krawędź płyty musi być w całości przyklejona. Dla ułożenia siatki zbrojeniowej należy pacą ząbkowaną 10/12 nałożyć zaprawę klejącą Ceral termo BIAŁY na powierzchnię przyklejonej płyty  styropianowej, a następnie układa się siatkę zbrojeniową w pionowych pasach, a całą powierzchnię wygładza się. Grubość warstwy zbrojeniowej musi wynosić minimum 3mm. Po wyschnięciu zaprawy  zbrojeniowej tj. ok. 12 godzin można nakładać następne warstwy. W zależności od wysokości budynku oraz rodzaju podłoża może zajść potrzeba dodatkowego mocowania ocieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego celu dybli z tworzywa sztucznego w ilości 4÷8 sztuk na m².

Wysoka jakość zaprawy klejącej Ceral termo BIAŁY gwarantuje wykonanie ocieplenia bez stosowania dybli plastikowych w przypadku niskiego budownictwa  i dobrych podłoży nośnych tj. niemalowanych ścian betonowych, ścian murowanych z cegły ceramicznej, kamienia naturalnego, pustaków betonowych, żużlobetonowych itp. Nakładania siatki zbrojeniowej i zacierania jej zaprawą klejącą Ceral termo BIAŁY nie należy wykonywać przy bardzo mocnym nasłonecznieniu budynku.

Uwaga:

Produkt zawiera składniki alkaliczne, dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy kontakcie wyrobu ze skórą i oczami. W przypadku zabrudzenia oczu zaprawą przemyć je czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.

Dane techniczne:
Skład Mieszanka cementu z naturalnymi wypełniaczami
mineralnymi i dodatkami wspomagającymi.
Proporcja mieszania 6 l wody na 25 kg suchej masy
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
Zużycie 1,5 kg zaprawy na 1m² powierzchni przy 1 mm grubości warstwy
Czas zużycia ok. 4 godz.
Czas korygowania ok. 25 min
Maksymalna grubość 5 mm
Minimalna grubość 3 mm
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI ≤ 0,0002 %
Zawartość chlorków 0,01 %
Czas przechowywania 6 miesięcy w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu
Wielkość opakowania 25 kg

Do pobrania:

Atest higieniczny Karta charakterystyki
Aprobata techniczna Certyfikat zgodności

Wyrób objęty Krajową Deklaracją Zgodności nr 23/1 wystawioną dnia 14.06.2012.
Wyrób spełnia wymogi Aprobaty Technicznej ITBAT-15-7509/2008,ITBAT-15-6518/2011,ITBAT-15-3129/2012.
Wyrób posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.
Data produkcji jest numerem partii.